Горячие новости
Читайте также

Экспресс-информация Департамента статистики по городу Алматы от 10 марта 2009 года «Цены на нефть и продукты нефтепереработки в г. Алматы за февраль 2009 года»

Фото : 11 марта 2009, 12:43

Экспресс-информация Департамента статистики по городу Алматы от 10 марта 2009 года

Цены на нефть и продукты нефтепереработки в г. Алматы за февраль 2009 года

Өлшем  бірлігі

Единица измерения

Қаңтар

Январь

Ақпан

Февраль

Пайызбен баға индексi

индекс цен, в %

Бензин АИ-80

литр

54

53

98,1

Бензин АИ-92

литр

71

71

100,0

Бензин АИ-93

литр

72

72

100,0

Бензин АИ-95,96

литр

92

92

100,0

Бензин АИ-98

литр

102

102

100,0

Дизель отыны

Дизельное топливо

литр

66

66

100,0

Отындық мазут

Топочный мазут

тонна

24713

24713

100,0

2009 жылғы ақпанда мұнай және мұнайды қайта өңдеу өнімдерін өндіруші-кәсіпорындардың бағасы 
Цены предприятий-производителей на нефть и продукты нефтепереработки   в феврале 2009 года

Тоннасына баға, теңгемен
Цена за тонну, в тенге

2009ж. ақпандағы баға индексi, пайызбен
Индекс цен февраля 2009г. в % к

қантар      январь

ақпан      февраль

қантарға      январю

2008ж. желтоқсанға
декабрю 2008г.

Шикі мұнай

Нефть сырая

Қазақстан
Республикасы

33110

36194

109,3

86,2

Республика Казахстан

Ақтөбе облысы

28125

32762

116,5

103,8

Актюбинская

Атырау облысы

39576

40789

103,1

87,7

Атырауская

Батыс Қазақстан
облысы

24082

40692

169,0

113,8

Западно-Казахстанская

Қызылорда облысы

26246

33245

126,7

93,9

Кызылординская

Маңғыстау облысы

31466

33577

106,7

74,6

Мангистауская

Мұнайды қайта
айдау

Перегонка нефти

бензин

бензин

Қазақстан
Республикасы

45905

44374

96,7

94,2

Республика Казахстан

Атырау облысы

55086

55086

100,0

100,0

Атырауская

Павлодар облысы

50846

50846

100,0

100,0

Павлодарская

Оңтүстік
Қазақстан облысы

29826

24101

80,8

70,1

Южно-Казахстанская

дизель отыны

дизельное топливо

Қазақстан
Республикасы

61735

59321

96,1

98,7

Республика Казахстан

Атырау облысы

67030

67030

100,0

100,0

Атырауская

Батыс Қазақстан
облысы

74033

70908

95,8

100,9

Западно-Казахстанская

Павлодар облысы

55162

55162

100,0

100,0

Павлодарская

Оңтүстік
Қазақстан облысы

21774

15372

70,6

63,8

Южно-Казахстанская

керосин

керосин

Қазақстан
Республикасы

37276

37093

99,5

99,5

Республика Казахстан

Атырау облысы

44563

44563

100,0

100,0

Атырауская

Павлодар облысы

36842

36842

100,0

100,0

Павлодарская

Оңтүстік
Қазақстан облысы

36846

36440

98,9

98,8

Южно-Казахстанская

тұрмыстық пеш
отыны

топливо печное бытовое

Қазақстан
Республикасы

35325

35325

100,0

100,0

Республика Казахстан

Атырау облысы

35768

35768

100,0

100,0

Атырауская

Маңғыстау облысы

31858

31858

100,0

100,0

Мангистауская

отындық мазут

топочный мазут

Қазақстан
Республикасы

38835

38835

100,0

100,0

Республика Казахстан

Атырау облысы

30919

30919

100,0

100,0

Атырауская

Павлодар облысы

45133

45133

100,0

100,0

Павлодарская

Оңтүстік
Қазақстан облысы

11222

11222

100,0

100,0

Южно-Казахстанская

2009 жылғы ақпанда өнеркәсіп кәсіпорындары технологиялық үдерістер үшін сатып алған мұнай және оны қайта өңдеу өнімдерінің бағасы
Цены приобретения нефти и продуктов ее переработки промышленными предприятиями для технологического процесса в феврале 2009 года

Өнімдер атауы

Тоннасына баға, теңгемен
Цена за тонну, в тенге

2009ж. ақпандағы баға индексi, пайызбен
Индекс цен февраля 2009г. в % к

Наименование продукции

қантар      январь

ақпан      февраль

қантарға      январю

2008ж. желтоқсанға
декабрю 2008г.

Шикі мұнай

Нефть сырая

Қазақстан Республикасы

25655

25655

100,0

98,9

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

21058

21058

100,0

98,3

 от предприятий Республики Казахстан

ТМД мүше елдері
кәсіпорындарынан

46351

46351

100,0

100,0

 от предприятий стран - членов СНГ

Атырау облысы

24611

24611

100,0

94,7

Атырауская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

24611

24611

100,0

94,7

 от предприятий Республики Казахстан

Павлодар облысы

48053

48053

100,0

100,0

Павлодарская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

50302

50302

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

ТМД мүше елдері
кәсіпорындарынан

46119

46119

100,0

100,0

 от предприятий стран - членов СНГ

Оңтүстік Қазақстан
облысы

22905

22905

100,0

100,0

Южно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

17404

17404

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

ТМД мүше елдері
кәсіпорындарынан

46442

46442

100,0

100,0

 от предприятий стран - членов СНГ

Бензин

Бензин

Қазақстан Республикасы

97324

86675

89,1

86,3

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

97324

86675

89,1

86,3

 от предприятий Республики Казахстан

Ақмола облысы

116861

89231

76,4

76,4

Акмолинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

116861

89231

76,4

76,4

 от предприятий Республики Казахстан

Ақтөбе облысы

130000

128000

98,5

89,5

Актюбинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

130000

128000

98,5

89,5

 от предприятий Республики Казахстан

Шығыс Қазақстан облысы

77194

58400

75,7

70,0

Восточно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

77194

58400

75,7

70,0

 от предприятий Республики Казахстан

Қарағанды облысы

118274

118274

100,0

100,0

Карагандинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

118274

118274

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

Дизель отыны

Дизельное топливо

Қазақстан Республикасы

89367

76079

85,1

76,2

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

88971

75375

84,7

75,5

 от предприятий Республики Казахстан

ТМД мүше елдері
кәсіпорындарынан

100000

95000

95,0

95,0

 от предприятий стран - членов СНГ

Ақмола облысы

81140

85628

105,5

109,5

Акмолинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

81140

85628

105,5

109,5

 от предприятий Республики Казахстан

Өнімдер атауы

Тоннасына баға, теңгемен
Цена за тонну, в тенге

2009ж. ақпандағы баға индексi, пайызбен
Индекс цен февраля 2009г. в % к

Наименование продукции

қантар      январь

ақпан      февраль

қантарға      январю

2008ж. желтоқсанға
декабрю 2008г.

Ақтөбе облысы

105296

98974

94,0

90,2

Актюбинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

106475

99858

93,8

89,2

 от предприятий Республики Казахстан

ТМД мүше елдері
кәсіпорындарынан

100000

95000

95,0

95,0

 от предприятий стран - членов СНГ

Алматы облысы

84437

77834

92,2

90,0

Алматинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

84437

77834

92,2

90,0

 от предприятий Республики Казахстан

Атырау облысы

93357

88706

95,0

82,5

Атырауская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

93357

88706

95,0

82,5

 от предприятий Республики Казахстан

Шығыс Қазақстан облысы

78922

63120

80,0

64,9

Восточно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

78922

63120

80,0

64,9

 от предприятий Республики Казахстан

Жамбыл облысы

87206

84190

96,5

92,3

Жамбылская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

87206

84190

96,5

92,3

 от предприятий Республики Казахстан

Батыс Қазақстан облысы

111201

115004

103,4

105,3

Западно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

111201

115004

103,4

105,3

 от предприятий Республики Казахстан

Қарағанды облысы

84709

62138

73,4

64,6

Карагандинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

84709

62138

73,4

64,6

 от предприятий Республики Казахстан

Маңғыстау облысы

92205

82698

89,7

75,8

Мангистауская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

92205

82698

89,7

75,8

 от предприятий Республики Казахстан

Павлодар облысы

81094

72174

89,0

78,1

Павлодарская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

81094

72174

89,0

78,1

 от предприятий Республики Казахстан

Оңтүстік Қазақстан
облысы

71773

57795

80,5

65,8

Южно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

71773

57795

80,5

65,8

 от предприятий Республики Казахстан

Отындық мазут

Топочный мазут

Қазақстан Республикасы

41237

30406

73,7

69,9

Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

41237

30406

73,7

69,9

 от предприятий Республики Казахстан

Ақмола облысы

29662

22605

76,2

76,2

Акмолинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

29662

22605

76,2

76,2

 от предприятий Республики Казахстан

Алматы облысы

28215

28215

100,0

100,0

Алматинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

28215

28215

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

Шығыс Қазақстан облысы

35193

24326

69,1

52,3

Восточно-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

35193

24326

69,1

52,3

 от предприятий Республики Казахстан

Қарағанды облысы

51073

36002

70,5

68,5

Карагандинская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

51073

36002

70,5

68,5

 от предприятий Республики Казахстан

Қостанай облысы

30250

27000

89,3

89,3

Костанайская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

30250

27000

89,3

89,3

 от предприятий Республики Казахстан

Қызылорда облысы

20967

11232

53,6

53,6

Кызылординская

Өнімдер атауы

Тоннасына баға, теңгемен
Цена за тонну, в тенге

2009ж. ақпандағы баға индексi, пайызбен
Индекс цен февраля 2009г. в % к

Наименование продукции

қантар      январь

ақпан      февраль

қантарға      январю

2008ж. желтоқсанға
декабрю 2008г.

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

20967

11232

53,6

53,6

 от предприятий Республики Казахстан

Павлодар облысы

22699

19940

87,8

74,8

Павлодарская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

22699

19940

87,8

74,8

 от предприятий Республики Казахстан

Солтүстік Қазақстан
облысы

60795

60795

100,0

100,0

Северо-Казахстанская

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

60795

60795

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

Астана қ.ә.

51187

51187

100,0

100,0

г.Астана

Қазақстан Республикасы
кәсіпорындарынан

51187

51187

100,0

100,0

 от предприятий Республики Казахстан

Мұнайдың және мұнайды қайта өндеу өнімдерінің импорттық түсімдері және экспорттық жеткізілімдері бағасының индексі
Индекс цен импортных поступлений и экспортных поставок нефти и продуктов нефтепереработки

пайызбен
в процентах

Өнімдер атауы

2008ж. желтоқсан     
декабрь 2008г. к

Наименование продукции

2008ж.
қарашаға     
ноябрю 2008г.

2007ж. желтоқсанға
декабрю 2007г.

Өнімнің импорттық түсімдері

Импортные поступления продукции

Мұнай мен газ конденсаты

    80,0

    81,7

Нефть и газовый кондесат

ТМД

    80,0

    81,7

СНГ

Мұнай

    80,0

    81,7

Нефть

ТМД

    80,0

    81,7

СНГ

Мұнайды қайта өндеу өнімдері

    83,9

    78,5

Продукты переработки нефти

ТМД

    81,9

    75,4

СНГ

Алыс шетел

   104,2

   119,8

Дальнее зарубежье

Бензин

    80,1

    63,0

Бензин

ТМД

    80,0

    63,0

СНГ

Алыс шетел

   115,0

    83,8

Дальнее зарубежье

Мазут

    80,0

    40,7

Мазут

ТМД

    80,0

    40,7

СНГ

Дизель отыны

    80,0

    80,2

Дизельное топливо

ТМД

    80,0

    80,2

СНГ

Өнімнің экспорттық жеткізілімдері

Экспортные поставки продукции

Мұнай мен газ конденсаты

    70,3

    69,8

Нефть и газовый кондесат

ТМД

    80,7

    61,8

СНГ

Алыс шетел

    70,0

    70,0

Дальнее зарубежье

Мұнай

    70,2

    70,1

Нефть

ТМД

   106,0

    77,9

СНГ

Алыс шетел

    70,0

    70,0

Дальнее зарубежье

Газ конденсаты

    72,0

    56,5

Газовый кондесат

ТМД

    72,4

    56,2

СНГ

Алыс шетел

    65,7

    62,9

Дальнее зарубежье

Мұнайды қайта өндеу өнімдері

    81,2

    91,5

Продукты переработки нефти

ТМД

    83,1

   103,2

СНГ

Алыс шетел

    80,2

    86,2

Дальнее зарубежье

Бензин

    84,3

    96,3

Бензин

ТМД

    84,3

   103,8

СНГ

Алыс шетел

    84,3

    83,8

Дальнее зарубежье

Мазут

    80,0

    96,2

Мазут

ТМД

    80,0

   122,7

СНГ

Алыс шетел

    80,0

    94,1

Дальнее зарубежье

Дизель отыны

    81,2

    89,4

Дизельное топливо

ТМД

    83,1

   101,8

СНГ

Алыс шетел

    80,0

    82,9

Дальнее зарубежье

2009 жылғы ақпанда мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің орташа бөлшек сауда бағасы мен баға индексі 
Средние розничные цены и индексы цен на продукты переработки нефти в феврале 2009 года

Бензин

АИ-80

АИ-92

АИ-93

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi,
қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi, қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi, қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

Астана қ.

55

100,0

72

101,4

73

102,8

г. Астана

Алматы  қ.

53

98,1

71

100,0

72

100,0

г. Алматы

Ақтау қ.

64

97,0

...

84

97,7

г.Актау

Ақтөбе қ.

53

100,0

...

72

100,0

г.Актобе

Атырау қ.

57

100,0

...

76

97,4

г.Атырау

Жезқазған қ.

55

100,0

66

100,0

68

100,0

г.Жезказган

Қарағанды қ.

55

100,0

73

100,0

73

100,0

г.Караганда

Көкшетау қ.

51

100,0

...

71

100,0

г.Кокшетау

Қостанай қ.

58

100,0

76

100,0

78

100,0

г.Костанай

Қызылорда қ.

55

112,2

72

112,5

...

г.Кызылорда

Павлодар қ.

55

100,0

72

100,0

73

100,0

г.Павлодар

Петропавл қ.

58

100,0

77

100,0

77

98,7

г.Петропавловск

Семей қ.

55

100,0

72

100,0

73

100,0

г.Семей

Талдықорған қ.

51

100,0

67

100,0

66

100,0

г.Талдыкорган

Тараз қ.

48

104,4

64

100,0

66

101,5

г.Тараз

Орал қ.

55

101,9

...

70

109,4

г.Уральск

Өскемен қ.

55

100,0

73

100,0

73

100,0

г.Усть-Каменогорск

Шымкент қ.

46

107,0

64

116,4

...

г.Шымкент

Зерттеу
жүргізілген
қалалар
бойынша
орташа

53,58

100,8

70,42

102,1

72,42

100,2

 В среднем по обследованным городам

жалғасы                                                                                                                                                                                           продолжение

Бензин

Дизель отыны
Дизельное топливо

АИ-95, АИ-96

АИ-98

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi, қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi, қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

литрге орташа баға,         теңгемен
средняя цена,
в тенге за  литр

баға индексi, қантарға, пайызбен
индекс цен, в % к январю

Астана қ.

91

100,0

107

100,9

81

100,0

г. Астана

Алматы  қ.

92

100,0

102

100,0

66

100,0

г. Алматы

Ақтау қ.

97

100,0

...

82

96,5

г.Актау

Ақтөбе қ.

89

100,0

102

100,0

76

97,4

г.Актобе

Атырау қ.

93

100,0

104

100,0

80

103,9

г.Атырау

Жезқазған қ.

88

100,0

...

74

100,0

г.Жезказган

Қарағанды қ.

90

100,0

98

100,0

67

100,0

г.Караганда

Көкшетау қ.

89

100,0

101

100,0

77

100,0

г.Кокшетау

Қостанай қ.

95

100,0

110

100,0

81

100,0

г.Костанай

Қызылорда қ.

87

101,2

...

73

98,6

г.Кызылорда

Павлодар қ.

92

100,0

102

100,0

82

101,2

г.Павлодар

Петропавл қ.

95

100,0

...

81

102,5

г.Петропавловск

Семей қ.

92

100,0

...

70

100,0

г.Семей

Талдықорған қ.

91

100,0

102

100,0

65

100,0

г.Талдыкорган

Тараз қ.

79

100,0

100

100,0

55

100,0

г.Тараз

Орал қ.

87

102,4

102

100,0

69

100,0

г.Уральск

Өскемен қ.

92

100,0

115

100,0

71

100,0

г.Усть-Каменогорск

Шымкент қ.

84

109,1

...

52

108,3

г.Шымкент

Зерттеу
жүргізілген
қалалар
бойынша орташа

90,07

100,9

103,54

100,0

70

100,0

 В среднем по обследованным городам

Начальник Департамента Д. Раисов

Исполнитель Темирова Ф. Тел. 242-85-13


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии