Выступление Министра юстиции Республики Казахстан Берика Имашева на расширенном заседании коллегии Министерства
(Астана, 11 февраля 2013 года)

 

Құрметті СЕРИК НЫГМЕТҰЛЫ!

 

 Сізге алғысымды білдіре отырып, Сіздің рұқсатыңызбен Әділет министрлігінің кенейтілген алқа мәжілісін ашық деп жариялаймын.

 Күн тәртібінде бір мәселе - әділет органдарымен екі мың он екінші жылы атқарылған жұмысты қорытындылау және екі мың он үшінші жылға қойылатын мақсаттарды айқындау.

 Құрметті Серик Ныгметұлы, Әділет органдарымен екі мың он екінші жылы атқарылған жұмысты қорытындылау және алға қойылған міндеттер туралы баяндауға руқсат етіңіз.

 

Құрметті Серик Ныгметұлы!

Құрметті әріптестер!

 

 Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы НАЗАРБАЕВ өзінің өткен жылғы 14 желтоқсанда Қазақстан халқына Жолдауында Ұлтымыздың 2050 (елуінші) жылға дейінгі жаңа саяси бағытын белгілеп берді.

 Енді еліміздің алдында стратегиялық жоспарлаудың 2050 жылға дейінгі кезеңге есептелген жаңа көкжиегі айқындалды, ал ұсынылған реформаларды құқықтық қамтамасыз ету біздерге айрықша жауапкершілік жүктейді.

 2012 жылы әділет органдарының бүкіл күш-әлеуеті Президенттің, Үкіметтің тапсырмаларын сапалы әрі уақытылы орындауға, сондай-ақ Әділет министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында белгіленген мақсаттарды атқару жолындағы белсенді іс-қимылдарына жұмылдырылғанын атап айтқым келеді.

 Есеп беріліп отырған кезеңнің статистикалық көрсеткіштер мен цифрлардағы қорытындысы ақпараттық стенділерде және таратылып берілген материалдарда ұсынылған слайдтарда айқын көрсетілген.

 Әділет министрлігі функциясының көп салалы болуына қарамастан, біз үшін ең басты стратегиялық міндет заң жобалау қызметін құқықтық жағынан қамтамасыз ету және оны үйлестіру болып табылады.

 Әділет министрлігі қабылдаған шаралардың нәтижесінде Үкіметтің 2012 жылға арналған заң жобалау жұмысы толық көлемде орындалды (Бұл жоспарда 34 заң жобасы қамтылған. Ал 2011 жылы - 26 заң жобасы болған).

 Есеп беріліп отырған кезең ішінде Әділет министрлігі мемлекеттік органдармен бірлесіп 48 заң жобасын әзірледі (2011 жылы - 48 заң жобасы болған).

 Осы ретте олардың ішінен 12 заң жобасын Әділет минстрлігі әзірледі, яғни, бұл іс жүзінде олардың жалпы санының 25 пайызы болды (2011 жылы - 10 заң жобасы).

2012 жылы Президент 62 заңға қол қойды (2011 жылы - 67), Парламенттің қарауында 61 заң жобасы жатыр.

 Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, Парламент депутаттарына заң жобаларын талқылау барысындағы сындарлы диалогы, қабылданатын заңдардың сапасын жақсарту мақсатында оларға түзетулер мен толықтырулар енгізгені үшін алғысымды білдіргім келеді.

 Мемлекет Басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында айтылған тапсырмаларын орындау орайында Әділет министрлігі барлық мүдделі мемлекеттік органдармен, сондай-ақ Парламент Палаталарының аппараттарымен және «Нұр Отан» ХДП-мен бірлесе отырып, 2012-2016 жылдарға арналған заң шығармашылығы жұмысының тұжырымдамалық жоспарын әзірледі.

 Тұжырымдамалық жоспар - заң жобалау жұмысын жоспарлау мен болжамдаудағы жаңа кезеңді көрсететін стратегиялық құжат. Оны әзірлеу заң жобалау жұмысының саласындағы заманауи үрдіс болып табылады.

 Оның қабылдануымен заң шығармашылық процесінің болжалдық-талдамалық құрылымы едәуір күшейтіледі деп пайымдаймын.

 Үкіметтің заң жобалау қызметінің үйлестіруші ретінде Әділет министрлігі бәрінен бұрын, өткен жылғы сәуірде Парламент Сенатында және өткен жылдың қазанындағы Парламент Мәжілісінде өткен үкімет сағатының ұсынымдарын есепке ала отырып, мемлекеттік органдар әзірленетін заң жобаларының сапасын арттыру бойынша жұмысты жүйелі негізде жүргізіп отыр.

 Үкімет жанындағы заң жобалау мәселелері жөніндегі Ведомствоаралық комиссияның жұмысы жетілдірілді.

 Үкімет басшылығына Жоспардың орындалу барысы туралы ай сайын хабарланып отырады.

 Заң шығару институтының заң жобаларын әзірлеу және заң жобалары тұжырымдамалары мен заң жобаларына қорытындылар беру және заң жобаларын әзірлеу жұмыстары жандандырылды.

 Жүргізілген сараптамалар саны (2011 жылы - 202, 2012 жылы - 355) 75 % - ға артты.

 Ратификациялауға жататын заң жобалары мен халықаралық шарттардың тең тұпнұсқалылығы мен лингвистикалық сараптаманың сапасын көтеру мақсатында Сенат Аппараты мен Парламент Мәжілісі, Премьер - Министр Кеңсесі, Сыртқы істер министрліктері арасындағы ынтымақтастық туралы тиісті Меморандумның жобасы дайындалды.

 Меморандумға мен, мәдениет және ақпарат, сыртқы істер, министрлері, Премьер - Министр Кеңсесі және Парламент Мәжілісі Аппараты басшылары қол қойды.

 

Уважаемый

СЕРИК НЫГМЕТУЛЫ!

 

 Другим важным направлением, непосредственно затрагивающим качество разрабатываемых проектов нормативных правовых актов, является проведение их научных правовых экспертиз. Ежегодно из государственного бюджета на эти цели выделяется более 1,5 млрд. тенге!!!

 Депутатами Парламента, Администрацией Президента и Канцелярией Правительства, а также РБК неоднократно поднимался вопрос о недостаточной прозрачности процедуры проведения научных экспертиз проектов нормативных правовых актов, отсутствии четких критериев ценообразования, ее высокой стоимости.

 Министерством в течение прошлого года велась планомерная работа по проверке качества выполненных поставщиками научных антикоррупционных экспертиз проектов НПА (законопроектов, концепций проектов законов и проектов подзаконных нормативных правовых актов). С применением действующих Критериев оценки стоимости научной антикоррупционной экспертизы (утверждены приказом министра юстиции от 16 марта 2011 года № 115) удалось добиться значительного снижения ЗАТРАТ за оказанные услуги.

 Так, по законопроектам, концепциям проектов законов снижение от средней стоимости составило от 30 до 50 %.

 По проектам подзаконных нормативных правовых актов:

 - центральных государственных органов - порядка 50 % (48-53 %);

 - местных исполнительных органов - от 15 до 20 %.

 Министерством и в текущем году будет продолжена работа по совершенствованию организации и проведения научных экспертиз.

Эффективность и «работоспособность» законов обеспечивается, в том числе, своевременной реализацией предусмотренных ими отсылочных норм.

 Принятие таких актов способствует реализации программных документов, в том числе по форсированному индустриально-инновационному развитию страны, «Доступное жилье-2020», «Нурлы кош» и др.

 К примеру, только для реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы необходимо было принять более 500 подзаконных нормативных актов (421 постановление Правительства, 83 акта центральных госорганов), программы «Саламатты Казахстан» - свыше 35 подзаконных нормативных правовых актов, юридическая экспертиза и регистрации которых обеспечена органами юстиции.

 Данная работа на системной основе обеспечивается посредством принятия Ваших распоряжений, Серик Ныгметович.

 Вместе с тем, практика показывает, что существует проблема недостаточной реализации законов путем принятия подзаконных актов.

 Об этом свидетельствует проведенный анализ, согласно которому ежегодно для реализации 30 распоряжений Премьер-Министра, необходимо принять порядка 900 подзаконных актов.

 В этой связи, нами разработан и внесен в Канцелярию Премьер-Министра проект постановления Правительства. Им определены конкретные сроки внесения на согласование в госорганы проектов подзаконных актов на стадии разработки самого законопроекта, который предусматривает компетенцию на их принятие.

 Ежегодно всеми государственными органами обеспечивается мониторинг порядка 20 тысяч подзаконных актов, по результатам которого органами юстиции выявляется около 3 тысяч подзаконных актов, требующих совершенствования. Вносится порядка 400 представлений в отношении актов центральных и местных органов.

 В 2012 году по результатам проведенного правового мониторинга НПА министерство выявлено свыше полутора тысяч (1524) (в 2011 году - 2017) неправомерно применяемых актов. Возбуждено 58 (в 2011 году - 73) административных производств. Внесено 547 (в 2011 году - 551) представлений об устранении нарушений Закона.

 Достижение высокого качества государственных услуг для населения и бизнеса является одной из важнейших задач органов юстиции. Эти вопросы вытекают из Стратегического плана Министерства.

 В Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» Президент страны - Лидер Нации Н.А. Назарбаев отметил, что повышение качества государственных услуг населению - это важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности государственных органов.

 В истекшем году органами юстиции в целом оказано свыше 9 млн. услуг (9 322 195).

 По сравнению с 2011 годом наблюдается рост регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество на 28%, актов гражданского состояния - на 29%, юридических лиц - на 21 %.

 Глава государства в своем Послании также указал на необходимость предоставления 60% социально-значимых государственных услуг, в том числе всех видов лицензий до конца 2012 года только в электронном формате.

 Этот показатель органами юстиции достигнут. Из семи таких услуг, 5 переведены в электронный формат, что составляет 71%.

 Отмечу, что в 2012 году общее количество переведенных в электронный формат государственных услуг увеличено на 35,2% по сравнению с 2011 годом.

 По всем оказываемым населению услугам органы юстиции проводят политику упрощения процедур, обеспечения прозрачности и доступности для населения.

 - Упрощены процедуры регистрации актов гражданского состояния. Сегодня зарегистрировать брак можно в любом регистрирующем органе без привязки к прописке.

 - Если раньше гражданам необходимо было предоставить в органы юстиции более 5 документов, то сегодня их перечень посредством интеграции информационных систем государственных органов сокращен до 2-1.

 - С 1 января текущего года введена электронная регистрация прав на недвижимое имущество, что привело к сокращению срока регистрации до 1 дня.

Мы также максимально снизили действовавшие требования к процедуре открытия бизнеса в Казахстане.

 По отчету Всемирного Банка за 2012 год Казахстан по индикатору «Открытие предприятий» улучшил позиции на 30 мест (с 55 на 25 место), а общая позиция государства поднялась на 7 пунктов (с 56 до 49).

 Особое внимание Министерство уделяет вопросам контроля за качеством юридических услуг, оказываемых адвокатами и нотариусами.

 В 2012 году органами юстиции выдано 326 лицензий на занятие адвокатской деятельностью; 677 - на занятие нотариальной деятельностью.

 Количество нотариусов по республике увеличилось на 810.

 Всего в Казахстане нотариальную деятельность осуществляет 2789 нотариусов.

 Функционируют 16 территориальных коллегий адвокатов (юридических консультаций - 180, адвокатских контор - 163) с общей численностью 4 299 адвокатов.

 Принимаются меры по совершенствованию адвокатской деятельности.

 В целях дальнейшего раскрытия потенциала статьи 13 Конституции о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи нами разработан проект Закона «О гарантированной государством юридической помощи».

 Законопроектом предусматривается систематизация норм, регламентирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи. Закрепляется единый администратор бюджетных программ по оказанию бесплатной гарантированной государством юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Определяются субъекты, имеющие право на получение такой помощи.

 Это позволит восполнить пробелы, связанные с повышением качества и доступности оказания юридической помощи, а также с возможностью оценить эффективность работы субъектов, оказывающих такую помощь.

 И самое главное, он в полной мере обеспечит независимость деятельности адвокатов от органов уголовного преследования по уголовным делам.

 Министерством также разработан законопроект по вопросам национального превентивного механизма, направленного на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, которым предлагается закрепить координирующим органом национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека при условии выполнения органами юстиции функции по администрированию бюджета превентивного механизма.

 Принятие указанных законов увеличит нагрузку на территориальные органы юстиции и, соответственно, ответственность первых руководителей. Поэтому, руководителям областных департаментов, городов Астана и Алматы поручаю провести необходимые организационные мероприятия, направленные на их реализацию.

 Одним из стратегических направлений деятельности органов юстиции является работа по повышению правосознания граждан, расширению объемов и улучшению качества правовой пропаганды.

 Лидер Нации - Елбасы неоднократно указывал, что задачей всех государственных органов является воспитание правовой культуры населения как одного из важных вопросов социальной модернизации.

 Данная работа государственными органами проводится в рамках Комплексного плана по повышению уровня правовой культуры граждан Республики Казахстан на 2012-2014 годы.

 Министерством юстиции, как координатором организации правовой пропаганды, осуществляется системный анализ деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации запланированных мероприятий.

 Государственными органами организовано и проведено порядка 250 тысяч мероприятий разъяснительного характера (всего 242 842, из них выступлений в печатных СМИ - 58 168, электронных СМИ - 21 156, на ТВ - 7 577, радио - 7 149; проведено 6 680 круглых столов, 79 716 лекций, семинаров, тренингов, 15831 пресс-конференций, брифингов, 40 806 выездов и сходов с населением, 2 123 «Дней открытых дверей», 168 интернет-конференций и 196 акций).

 Сотрудниками органов юстиции совместно с нотариальным и адвокатским сообществом, представителями Народно-Демократической Партии «Нур Отан» в отчетном периоде проконсультировано около 24 тысяч граждан, в том числе с выездами в сельские округа.

 В рамках реализации задач Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года в истекшем году обеспечен всеобщий бесплатный доступ граждан к нормативным правовым актам страны на государственном и русском языках посредством внедрения на ведомственном сайте новой современной информационно-правовой веб-системы «Әділет».

 Популярность данного информационного ресурса у граждан ежедневно растет, о чем свидетельствует статистика посещений. В 2012 году зафиксировано более 2 млн. посещения указанной Базы данных.

 Несмотря на накопленный положительный опыт работы в сфере правовой пропаганды, данное направление деятельности государственных органов необходимо вывести на более качественный уровень.

 В ходе совещания с руководящим составом правоохранительных и судебных органов (30.01.2013 г.) Глава государства особо отметил, что задачи повышения эффективности судебной и правоохранительной систем, модернизации судов, прокуратуры, органов юстиции и других служб решаются одновременно с повышением уровня правосознания населения.

 В этой связи, считаем, что вопросы повышения уровня правового сознания и правовой культуры наших граждан, воспитание у граждан чувства уважения к Закону должно стать одним из стратегических направлений деятельности не только Министерства юстиции, но и всех других государственных органов.

 Для этого, по нашему мнению, следует проработать и закрепить целевые индикаторы и показатели результата по вопросам правовой пропаганды в Стратегических планах государственных органов и программах развития территорий местных государственных органов.

Стратегическим направлением деятельности Министерства является институт исполнения судебных актов.

 Вопросы исполнительного производства стали предметом неоднократных рассмотрений на коллегиях и совещаниях.

Однако, их решение не зависит только от министерства.

 Главная проблема - это низкие результаты по суммам взыскания, на что обратил внимание Генеральный прокурор, выступая на совещании правоохранительных органов у Главы Государства (30 января текущего года).

 Действительно, из 1,9 триллионов тенге, подлежащих взысканию, взыскано не более 5 процентов. Этот факт имеет место, его нельзя отрицать. Но и всецело обвинять в этом органы исполнительного производства необоснованно, так как причиной сложившейся ситуации являются системные ошибки и проблемы законодательного регулирования.

 Как показывает анализ, подавляющее большинство из поступивших на исполнение документов уже на этапе вынесения решения суда не имеют перспективы взыскания, так как иски не обеспечиваются имуществом.

 Также в последние годы увеличилось количество документов о взыскании в пользу банков. Вместе с тем, суммы кредитов не покрываются залоговым имуществом ввиду того, что его рыночная стоимость ниже произведенной оценки в докризисный период. Это, в свою очередь, приводит к невозможности исполнения решения суда.

 Следовательно, к судебному исполнителю поступают судебные акты заведомо обреченные на неисполнение. В связи с чем, предлагаем при оценке деятельности органов исполнительного производства исходить из соотношения взысканной суммы к обеспеченному и арестованному имуществу.

 Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда обязанность по исполнению судебного акта ложится не на должника, а на судебного исполнителя, тогда как он фактически является лицом опосредующим исполнение решения. При этом образ «вечно виноватого» судебного исполнителя глубоко укоренился не только в сознании граждан, но и государственных органов.

 В тоже время должники не несут адекватной ответственности за неисполнение решения суда. Так, в 2012 в органы внутренних дел органами исполнительного производства направлено более полутора тысяч (1653) материалов. Однако только в отношении 39 должников возбуждены уголовные дела.

 Органами внутренних дел, осуществляющими дознание по данной категории преступлений, фактически парализована работа по привлечению к уголовной ответственности должников. В связи с чем, вполне обоснованным является предложение Генерального прокурора А. К. Даулбаева вернуться к практике 2000 года, когда эти функции осуществлялись органами исполнительного производства, и их эффективность достигала 60 процентов.

 Ежегодный рост исполнительных документов связан, в первую очередь, с поступлением производств о взыскании административных штрафов в пользу государства.

 Так, из общего количества документов штрафы составляют по республике 43 %. В отдельных регионах этот показатель достигает 60-65%.

 При этом уполномоченные органы направляют постановления о наложении административных штрафов в органы исполнительного производства без рассмотрения его судами.

 

Уважаемый Серик Ныгметович!

Особо хочу обратить внимание, что органов, уполномоченных рассматривать административные дела, более 40 (МВД, Налоговый Комитет, Санэпиднадзор МЗ, МЧС и др), а судебных исполнителей всего по республике 1443. В тоже время, их штатная численность в десятки раз превышает численность органов исполнительного производства.

 Более того, проблема взыскания штрафов усугубляется тем, что уполномоченные органы, в нарушение статей 700, 708 Административного кодекса не проводят работу по установлению места нахождения должника, его платежеспособности. В своей деятельности они ограничиваются лишь отправлением документов судебному исполнителю.

 Одним словом, на исполнение поступают неполные материалы, разрешение которых требует больших человеческих и временных ресурсов.

 Нагрузка на одного судебного исполнителя ежегодно увеличивается. Если в 2010 году при нормативе 22 производства в месяц она составляла 56 производств, то в 2012 году - уже 72 производства.

 Однако, даже, несмотря на эти и другие имеющиеся проблемы, за счет организационных мер значительно увеличилось количество документов, исполненных в полном объеме.

 Так, если в 2010 году этот показатель составил 482 тыс. документов (на сумму 57 млрд.тенге), в 2011 году - 532 тыс. документов (на сумму 73 млрд.тенге), то в 2012 году - 609,3 тыс. документов (на сумму 82 млрд.тенге).

 Этому способствовало поддержка Главой государства инициативы о повышении на одну ступень категорий работников органов исполнительного производства.

 Кроме того, на подзаконном уровне устранены административные барьеры в деятельности частных судебных исполнителей.

 Также нами разработан законопроект, концепцией которого предусмотрен перевод уголовной статьи за неисполнение решения суда (ст. 362 УК РК) в категорию тяжких преступлений.

 Мне кажется, в этом ключ к решению проблем!

 Уважаемый Серик Ныгметович, за последние два года Правительством существенно улучшено материально-техническое оснащение органов исполнительного производства.

 Сегодня главным ресурсом в развитии экономики становятся именно результаты интеллектуальной деятельности.

 В истекшем году показатели Стратегического плана министерства в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности достигнуты с повышением на 27 % (запланировано - 6544, выдано - 8354 охранных документов на изобретения, полезные модели, селекционные достижения, промышленные образцы, товарные знаки, в том числе зарегистрированных международных заявок по Мадридской системе).

 Законодательство в данной сфере сформировано и гармонизировано с основными международными нормами.

 В 2012 году было принято три закона в данной сфере.

 Упрощен порядок регистрации товарных знаков, в том числе с использованием электронных средств связи (Закон от 8 апреля 2012 года).

 Исключены функции Министерства по регистрации лицензионных договоров, заключенных между пользователями и организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе; отменена регистрация лицензионных договоров на использование произведений и объектов смежных прав (Закон от 10 июля 2012 года).

 Приняты и другие меры по сокращению разрешительных документов в данной сфере.

 Одним из направлений деятельности Министерства является организация и осуществление судебно-экспертной деятельности.

 В целях ее совершенствования осуществлена коренная реструктуризация и реорганизация системы с образованием на местах разветвленной сети институтов и лабораторий судебной экспертизы, охватывающей всю территорию республики.

 С марта 2012 года Центр судебной экспертизы является полноценным членом в Евразийской академии судебной медицины и экспертизы.

 Разработаны методики проведения современных и видов судебной экспертизы: судебная экологическая экспертиза; судебная экспертиза генно-модифицированных продуктов.

 Внесен в Парламент проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан».

 На согласование в Администрацию Президента направлена Отраслевая программа совершенствования судебно-экспертной, в том числе судебно-медицинской деятельности в Республике Казахстан на 2013-2018 годы.

 Вместе с тем, одной из острых нерешенных проблем остается вопрос кадрового обеспечения Центра.

 Согласно протокольному поручению по итогам совещания с участием Президента с руководящим составом правоохранительных и специальных органов министерству поручено кардинально укрепить штатную численность и материально-техническую базу Центра судебных экспертиз.

 Действительно, штатная численность Центра не менялась с момента его образования с 1997 года и на данный момент составляет 609 сотрудников. При этом, количество экспертиз увеличилось в 4,6 раз.

 На наш взгляд, одним из решений указанных проблем является развитие института частной судебной экспертизы!

 

Уважаемый Серик Ныгметович!

 В заключении хочу сказать, что в целом сейчас кадровый состав Министерства юстиции укомплектован на высоком профессиональном уровне. Сотрудники ценят и любят свою работу в органах юстиции.

 Согласно проводимой в стране политике, главным приоритетом для всех руководителей и работников органов юстиции является защита прав и свобод граждан. Через их призму должна проходить реализация планов и задач, и всем нам необходимо работать с высоким уровнем результативности, инициативы и отдачи.

 В целом, прошедший год, был годом плодотворной и интенсивной работы. Он был ответственным и напряженным.

 Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников органов юстиции за добросовестное исполнение своих обязанностей.

 

Благодарю за внимание!

 

12 февраля 2013, 12:09
Источник, интернет-ресурс: Имашев Б.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript