Доклад Министра энергетики РК на расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РК (г. Астана, 8 февраля 2019 года)

Доклад Министра энергетики РК на расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РК
(г. Астана, 8 февраля 2019 года)

 

Құрметті әріптестер, отырысқа қатысушылар!

Бүгін біз, Энергетика министрілігінің 2018 жылдың жұмысын қорытындылап 2019 жылға қойылатын міндеттерді атап өтпекпіз.

2018 жылы отын-энергетикалық кешенінің әр саласы бойынша көрсеткіштер толық орындалып, рекордтық нәтижелерге қол жеткіздік.

Мұнай өндіру саласы еліміздің тарихында болмаған 90 (тоқсан)млн. 360 (үш жүз алпыс)мың тонна көлеміне жетті. Бұл 2017 жылға қарағанда 4,8% (төрт те сегіз)пайызға артық.

Мұндай жоғары көрсеткіш Қашаған (13,2 млн.тонна), Теңіз (28,6 млн.тонна) және Қарашығанақ (12,2 млн.тонна) кен орындарында мұнай өндірудің артуына байланысты.

Ағымдағы жылы 89 (сексен тоғыз)млн.тонна деңгейінде мұнай өндіру жоспарлануда.

Бұл ретте, ескі сатыдағы кен орындарының өндіру көлемі табиғи құлдырауымен байланысты болып отыр. Әсіресе, Қызылорда облысындағы Құмкөл тобында 2019 жылға жоспарланатын өндіру көлемі 1 млн.тоннаға төмендеді.

Айта кету керек, мұнай өндірудің табиғи төмендеуін тоқтату мүмкін емес. Дегенмен, төмен қарқынды өндіру көлімі бір қалыпта ұстап тұру үшін тиісті шаралар жасалуда.

Мұнай-газ саласында инвестиция тартуды жақсартып, ресурстық базаны ұлғайту үшін заңнамалық реформалар жүзеге асырылды. Салық кодексі мен Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану кодексінің нормалар іске қосылып, қазірдің өзінде өз нәтижесін беруде.

Сонымен қатар, Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен бірлесіп жер қойынауда жеткіліксіз зерттелген учаскелердің әлеуетін бағалау жүргізілуде.

Арал, Шу-Сарысу, Сырдарья, Солтүстік Торғай, Теңіз, Солтүстік Қазақстан, Прииртышский, Балқаш, Ілі, Алакөл, Зайсан шөгінді бассейндерінде.

 

Биыл осындай учаскелерге геологиялық зерттеудің көлемін бағалау мен оларды қаржыландыру мөлшерін анықтау үшін талдау жүргізілмекші.

Осы талдау негізінде 2021-2025 жылдарға арналған Геологиялық барлау бағдарламасын әзірлеп, осы жылдың соңына дейін бекітетін боламыз.

Орта мерзімді перспективада геологиялық барлауды белсенді іске қосу және жақсарту басым міндеті осындай.

Әлгінде айтқанымдай, биыл мұнай өндіру көлемі 89 млн.тонна жоспарында. 3 (үш) ірі кен орының үлесі 53,5 (елу үш жарым) млн. тоннаны құрайтын болады. Бұл 2018 жылға қарағанда шамамен 1% (бір) пайызға немесе 438 (төрт жүз отыз сегіз) мың. тоннаға (2018 жылы - 54 млн.тонна) төмен.

Бірақ, айтау кету керек, бұл төмен көрсеткіш Қарашығанақ, Теңіз және Қашағанда өтетін жоспарлы күрделі жөндеулермен байланысты. Осыған орай, биыл Карашығанақта өндіру көлемі 11 млн. тоннаны болмақ. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 1 млн. 200 мың тоннаға төмен.

Алайда, Қашаған мен Теңіздегі мұнай өндіру төмендемейді. 2018 жылдың көлемінен асыру жоспарлануда.

Анықтама:

ТШО (42 күн, 01.08.2019 ж.-дан 12.09.2019ж. аралығы), КПО (29 күн, с 15.09.2019ж.-дан 13.10.2019ж. аралығы) және Қашаған (45 күн (өндірістің толық тоқтатылады), 14.04.2019ж.-дан 29.05.2019ж. аралығы)

Енді, осы жобаларға тоқталып өтейін.

На Проекте будущего расширения Тенгиза, стоимостью $36,8 млрд. установлен показатель по местному содержанию в 32% ($12 млрд.). Сегодня фактическое освоение в целом составило 19,2 млрд. долл.США, по закупкам у отечественных компаний - 5,63 млрд.долл.США или 29%.

Таким образом, проект находится в активной фазе. На сегодня более 46 тысяч казахстанцев обеспечены работой. Более 400 отечественных сервисных компаний участвуют в строительстве, изготовлении металлоконструкций и других работах.

Мы ожидаем от оператора проекта исполнения в полной мере обязательств по казахстанскому содержанию и дальнейшему активному вовлечению казахстанских компаний.

На Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тыс. баррелей в сутки. Проекты наращивания добычи продолжаются в активном темпе.

Объем добычи нефти на Кашагане в 2019 году составит 13,5 млн. тонн или 102,1% к уровню 2018 года.

От оператора мы ожидаем продолжение работ по оптимизации проекта увеличения закачки сырого газа (бывший ЦК-01) с целью достижения уровня добычи в 450 тысяч баррелей в сутки к 2024 году.

Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения.

По проекту Карачаганак мы достигли с Консорциумом соглашения по принципам урегулирования спора по методике раздела продукции, инициированного в 2015 году.

Как Вы знаете, достигнуты базовые договоренности о выплате компенсации ($1,1 млрд (2019-2021 гг.) и приросте доли республики до 2037 года на $ 360 млн. при цене нефти 60 $/баррель.

Сегодня работа по подписанию окончательного Соглашения завершается.

Согласно договоренностям, мы также ожидаем в ближайшие 5 лет дополнительные инвестиции в объеме $5 млрд. для строительства мощностей по переработке и закачке газа и бурения новых скважин, чтобы сохранять стабильность объема добычи на долгосрочный период.

Упомянутые ранее нормы Налогового кодекса позволили оживить статус морских проектов. Это вхождение компании ENI в проекты Исатай и Абай. В ноябре 2018г. между Лукойл и АО «НК «КазМунайГаз» подписано Соглашение о совместной деятельности и Соглашение о финансировании проекта Женис. По проекту совместного освоения Хазар и Каламкас-море в текущем году от подрядчиков мы ждем проект плана и бюджета освоения.

Таким образом, в 2019 году в качестве первых результатов мы ожидаем подписание соотвествующих соглашений между Министерством энергетики и Казмунайгазом.

В секторе переработки нефти в 2018 году полностью завершены проекты модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Увеличены мощность и глубина переработки, качество нефтепродуктов соответствует европейским стандартам К-4, К-5.

Объем переработки нефти вырос на 8,6% по сравнению с 2017 годом и составил 16,4 млн. тонн (с учетом Конденсата и Каспийбитума). В текущем году планируется переработать 17,2 млн. тонн, что на 5% больше 2018 года.

Справочно:

АНПЗ - 5,4 (2018 - 5,27), ПКОП - 5,4 (2018 - 4,73), ПНХЗ - 5,4 (2018 - 5,34), АО «Конденсат» - 0,22 (2018 - 0,23), ТОО «CASPI BITUM» - 0,77 (2018 - 0,82).

Объем производства основных видов нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное топливо, бензин, мазут)в 2018 году вырос на 9,4% к 2017 году. План текущего года 12,2 млн. тонн, с ростом от уровня 2018 года на 5%.

По итогам года обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами достигла по бензину - 93,2%, по дизтопливу - 91,1%, по авиакеросину - 62%.

В текущем году обеспеченность рынка в отечественном бензине, дизельном топливе (за исключением зимней марки минус 15-25С) и авиакеросине составит 100%.

В текущем полугодии планируется начать экспорт наших нефтепродуктов, в основном в страны Центральной Азии. Законодательная база находится на стадии завершения.

Вице-министру Акчулакову Болат Ураловичу необходимо взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство.

Как результат - с начала 2018 года наблюдается снижение розничных цен на бензин марки Аи-92 на 4% (со 160 до 153,4 тенге). Уже на февраль текущего года минимальные цены по Аи-92 составили 139 тенге в г. Алматы.

Вместе с тем в 2018 году, наблюдался рост цен на дизельное топливо на АЗС (на 33 тенге с начала 2018 года - со 160 до 193 тенге). Основные причины - это повышение сезонного потребления дизельного топлива в весенне-осенний периоды у СХТП, сезонный рост транзитных перевозок, а также сохранявшаяся небольшая импортозависимость.

В целях исключения фактов образования дефицита дизельного топлива, Министерством разработан и находится на стадии согласования приказ, предусматривающий временный запрет на вывоз дизельного топлива за пределы Республики Казахстан.

В свою очередь, со стороны Казмунайгаза необходимо ужесточить контроль за эксплуатацией оборудования нефтеперерабатывающих заводов, чтобы исключить аварийные остановки, приводящие к дефициту на рынке нефтепродуктов.

Одно из приоритетных направлений деятельности Министерства - это развитие газовой отрасли и газификация.

Добыча газа в прошлом году составила 55,5 млрд.м3, показав рост в 5% по сравнению с 2017 годом. План на 2019 год - 55,0 млрд.м3.

Производство товарного газа увеличилось до 33,3 млрд.м3 с ростом на 5,4% и сжиженного газа -до 3,1 млн. тонн с ростом на 7,3% к 2017 году. План на 2019 год - 31,3 млрд.м3 и 3,2 млрд.м3 соответственно.

Экспорт газа составил 19,4 млрд.м3 с ростом на 12,7% к 2017 году. План на 2019г. - 17 млрд.м3.

В рамках экономического сотрудничества с Китаем налажен ежегодный объем экспорта до 10 млрд.м3. В 2017 году впервые был осуществлен экспорт газа в объеме 1,1 млрд.м3, а в 2018 году экспортировано порядка 6 млрд.м3.

Увеличен объем транзита газа до 90,6 млрд.м3, рост к 2017 году составил 7%. На взаимовыгодных условиях начаты транзитные поставки газа через Узбекистан по маршруту трубопровода «Бухара-Урал» - газотранспортной системы Узбекистана - трубопровода «Газли-Шымкент». Транзит газа через Узбекистан способствует бесперебойному газоснабжению южных регионов страны в отопительный период и исполнению экспортных поставок в Китай.

В 2018 году реализовано 46 проектов газификации на общую сумму 21 млрд. тенге (в 2017 году - 17 проектов).

Уровень газификации страны на 1 января 2019 года достиг 49,68%, прирост в 2,3% по сравнению с 2017 годом. Доступ к газу имеют порядка

9 млн. человек.

По итогам 2019 года планируется выйти на уровень газификации в 50,5%.

Благодаря 5-й социальной инициативе Главы государства реализуется проект по газификации г.Астаны, Карагандинской и Акмолинской областей. Торжественный старт строительству магистрального газопровода «Сарыарка» дан в декабре прошлого года.

Подрядчиком с 20 января т.г уже начата мобилизация техники, оборудования и персонала. Подготовка трассы стартует в конце февраля т.г. При этом, поставка первой партии линейной трубы намечена на начало марта с завершением в августе т.г. Сварочные работы линейных труб начнутся в конце марта т.г.

Таким образом, завершение строительства линейной части магистрального газопровода с монтажом крановых узлов, газораспределительных установок намечено на конец текущего года. Министерством держится на постоянном контроле обеспечение своевременного исполнения работ.

На период строительства будет создано 1690 рабочих мест, а в период эксплуатации - 200. По итогам реализации проекта в 2020 году доступ к газу получат порядка 142 тыс. жителей в г. Астана, Акмолинской и Карагандинской областях.

Таким образом, текущие задачи газовой отрасли решаются комплексно и системно. Вместе с тем, для реализации всех задач отрасли, необходима дальнейшая проработка вопросов восполнения ресурсной базы.

В этой связи, на заседании Совбеза, вчера, 7 февраля, Елбасы поручил активизировать геологоразведку, в том числе по газовым ресурсам.

Поэтому Министерству совместно с Казмунайгазом в рамках разрабатываемой Программы геологической разведки на 2021-2025 годы необходимо активизировать геологоразведочные работы по газовым месторождениям, по вопросам свободного газа и т.д.

Первому вице-министру, Досмухамбетову Махамбету Джолдаскалиевичу, прошу взять это на контроль.

Далее, в нефтегазохимическойотрасли ежегодно растет производство битума. Полностью обеспечивается потребность автодорожной отрасли. В 2018 году было произведено 830 тыс. тонн битума, что на 14% выше уровня 2017 года. Экспорт битума налажен в Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

На Атырауском НПЗ был начат выпуск бензола и параксилола, ориентированных на экспорт. В прошлом году было произведено 14 тыс. тонн, а в 2019 году планируется 300-400 тыс. тонн.

В июне прошлого года в Атырауской области начато строительство крупного проекта по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, стоимостью $2,6 млрд. (проект реализуется с 2010 года). Всего на этапе строительства сегодня задействовано 935 рабочих мест, в период активного строительства будет создано до 3 000 рабочих мест. Запуск ожидаем в 2021 году (500 постоянных рабочих мест в период эксплуатации).

Второй «якорный» проект - производство полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год начат со стратегическим партнером мирового уровня (Borealis). В 2018 году совместно создана проектная компания (16 июля 2018 г., ТОО «Silleno»), начата разработка полномасштабного ТЭО. Начало строительства - 2021 год.

Справочно: Стоимость - $ 6,5 млрд. Период строительства: 2021-2025 годы. На этапе строительства - 6000 рабочих мест, на этапе эксплуатации - 700.

Вклад в ВВП от данных проектов оценивается в 1,5 - 2%. Как Вы понимаете, проекты позволят уйти от сырьевой направленности нефтегазовой отрасли, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, создать новую отрасль для малого и среднего бизнеса по выпуску широкого ассортимента бытовой и иной продукции.

Учитывая значимость проекта Полиэтилен, поручаю под персональную ответственность Вице-министру Мирзагалиеву Магзум Маратовичу продолжить его реализацию в сотрудничестве с Borealis.

В сфере электроэнергетики по итогам прошлого года увеличены объёмы выработки электроэнергии на 4,4% (106,8 млрд. кВтч). План на 2019 год - 105,7 млрд. кВтч. без учета объемов выработки электроэнергии на экспорт.

В рамках реализации программы «Нурлы жол» в декабре прошлого года полностью завершён межрегиональный проект «Север-Восток-Юг». Увеличен транзитный потенциал Национальной электрической сети в направлении Север-Восток-Юг с 1350 МВт до 2100 МВт и обеспечено полное покрытие потребности в электрической энергии южных регионов.

В конце прошлого года во исполнение поручения Главы государства проведена плодотворная работа по снижению тарифов на электроэнергию по 43 энергопроизводящим станциям страны.

Предельные тарифы были снижены в диапазоне от 3,1% до 75,6% от уровня действовавших ранее.

При скорректированном в сторону снижения тарифе на мощность (от 700 до 590 тыс. тенге за 1 МВт) проведены первые централизованные торги электрической мощностью. По итогам торгов получено снижение цены на мощность на 9% от предельной величины (539 тыс. тенге за 1 МВт при предельной - 590 тыс. тенге за 1 МВт).

Стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций по сумме двух компонентов (стоимость электрической энергии и стоимость мощности) не превысила уровня действовавших в 2018 году предельных тарифов.

Совокупный средний тариф с учетом рынка электрической мощности снижен по 32 из 43 энергопроизводящих организаций от 0,4 до 53,2%.

В свою очередь. Министерством национальной экономики снижены тарифы энергоснабжающих организаций до 9,1% в зависимости от региона.

Таким образом, поручение Главы государства выполнено.

Текущий осенне-зимний период проходит в штатном режиме, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией. В республике крупных технологических нарушений не допущено.

Справочно:

К настоящему моменту выполнен ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 45 турбин, 28,3 тыс. км линий электропередачи и 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения.

На топливных складах электрических станций и крупных котельных накоплено 3,5 млн. тонн угля (99% к 2018 г.) и 121 тыс. тонн мазута (115% к 2018 г.), что в целом соответствует утвержденным нормам.

Далее, рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет, в 2018 году выработано 1,35 млрд. кВтч «зеленой» энергии или 115% к 2017 году (2017г. - 1,1 млрд.кВтч). Доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии - 1,3%.

В прошлом году введено в эксплуатацию 5 объектов ВИЭ в Мангистауской, Жамбылской, Алматинской и Карагандинской областях.

1) СЭС - 2 МВт с. Батыр Мангистауской обл. - ТОО «Group Independent»;

2) СЭС-2 - 50 МВт в Жуалынском районе Жамбылской области ТОО «Burnoye Solar-2»;

3) «ВЭС Сарыбулак» - 4,5 МВт с. Сарыбулак Алматинской области ТОО «ВЭС Сарыбулак»;

4) «ВЭС Сарыбулак 2» - 4,5 МВт с.Сарыбулак Алматинской области ТОО «ВЭС Сарыбулак-2»;

5) СЭС Сарань 100 МВт в Карагандинской области.

Общий объем привлеченных инвестиций по вышеуказанным проектам более 60 млн. долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года количество объектов ВИЭ составило 67 с общей мощностью 531 МВт.

В январе т.г. было введено сразу 5 объектов ВИЭ и на 1 февраля т.г. количество действующих объектов ВИЭ составило 72 с суммарной мощностью 634 МВт (ГЭС - 200,25; ВЭС - 183,25; СЭС - 249; биогазовая установка - 1,65).

Справочно: с января 2019г. введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. ВЭС Кербулак 1 - 4,5 МВт, Алматинская область;

2. ВЭС Кербулак 2 - 4,5 МВт, Алматинская область;

3. СЭС «Гульшат» КПМ Дельта - 40 МВт, Карагандинская область;

4. ВЭС Ветроэнерготехнологии - 52,8 МВт, Мангистауская область;

5. Биогазовая установка агрофирма «Курма» - 1,3 МВт, Карагандинская область.

 

В текущем году планируется ввести еще 11 объектов ВИЭ общей мощностью 391,65 МВт. Выработка ВИЭ составит порядка 2-х млрд. кВтч электроэнергии.

Справочно:

1. «Какпакская ГЭС» в Раймбекском районе Алматинской области мощностью 2,2 МВт»;

2. Тургусунская ГЭС в Зыряновском районе ВКО, мощностью 24,9 МВт;

3. ВЭС «Астана ЕХРО-2017» - 100 МВт, для преобразования энергии ветра»;

4. ВЭС мощностью 2 МВт в близи с. Новоникольское Кызылжарского района СКО»;

5 СЭС Байконур мощностью 50 МВт в Кызылординской области»;

6. СЭС мощностью 20 МВт Жылгинскийс/о ЮКО»;

7. СЭС мощностью 4,95 МВт в районе г.Уштобе Алматинской области»;

8. СЭС мощностью 30 МВт в Жарминском районеВосточно-Казахстанской области»;

9. СЭС мощностью 14 МВт г. Арысь ЮКО»;

10. СЭС мощностью 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области»;

11. ВЭС «Форт Шевченко» мощностью 43,6 МВт в Мангистауской области».

Мы провели большую работу по привлечению инвестиций. Уверены, что эти инвестиции в ближайшие годы дадут возможность построить 600-700 МВт мощностей ВИЭ.

В 2018 году проведены первые международные аукционы, где было отобрано 36 проектов ВИЭ общей мощностью 858 МВт.

В аукционах приняли участие 113 компаний из 9 стран (Казахстан, Россия, Франция, Болгария, Китай, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Нидерланды, Италия).

В целом, предложения превысили спрос в 3,4 раза. По итогам аукционов победителями аукционных торгов стали 30компаний (из 6 стран: Казахстан, Китай, Франция, Болгария, Россия, Нидерланды). На сегодня заключены договора на 15 лет с 26-ю компаниями по 32-м объектам ВИЭ общей установленной мощностью 835,9 МВт (ВЭС - 498,85МВт, СЭС - 260 МВт, ГЭС - 72,08МВт, БиоЭС - 5 МВт).

 

Справочно:

С 3 компаниями не были заключены договоры по причине их отказа от заключения договора. 1 договор расторгнут по причине не предоставления банковской гарантии в необходимые сроки.

При этом, по итогам торгов тарифы были снижены: на ВЭС и малые ГЭС на 12%, на СЭС на 35,71%.

В 2019 году будет продолжено совершенствование законодательства в области ВИЭ в части поддержки развития технологий биогаза с распространением понятия «отходы в энергию», а также стимулирования массового применения ВИЭ в строительстве и домохозяйствах.

Вице-министру Есимханову Сунгат Куатовичу поручаю определить четкие количественные показатели для аукционов на ближайшие 3 года для потенциальных инвесторов.

В урановой отрасли, несмотря на сложности на мировом рынке урана, мы намерены остаться на лидирующих позициях по его добыче. Сейчас наблюдается переизбыток предложения урана и данный тренд продолжается. Добыто 21699 тонн урана, что соответствует плановым показателям. План добычи урана в этом году - 22742 тонны.

Наличие значительных запасов урана является конкурентным преимуществом Казахстана. Поэтому для нас главной целью является повышение валовой добавленной стоимости атомной отрасли посредством развития всех основных сегментов ядерно-топливного цикла и создания атомной энергетики, максимально использующей собственную ресурсную базу.

Вице-министру Есимханову Сунгат Куатовичу и директору департамента развития атомной энергетики и промышленности Каракозову Батыржану Комекбаевичу обеспечить в первом полугодии внесение изменений в законодательство по вопросам гражданско-правовой ответственности в атомной сфере.

Ағымдағы жыл экологиялық заңнаманы жетілдіруге бағытталады. Жаңа Экологиялық кодекстің тұжырымдамасы бекітілді. Осы жылдың желтоқсан айында Кодекстің жобасы Парламенттің қарауына енгізіледі.

Экологиялық кодекстің жаңа редакциясында экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік санкциялардың мөлшерін қайта қарау, экологиялық тексерулер тетігін жетілдіру, оның ішінде кенеттен тексеру институтын енгізу, сондай-ақ қоршаған ортаға эмиссиялардан түскен төлемдерді тиісті өңірлердің экологиялық жағдайын жақсартуға жұмсау мәселелері көзделеді.

Вице-министр Сабит Нұрлыбайұлына және Экологиялық реттеу комитетінің төрағасы Ахметжан Әбдіжамилұлы Пірімқұловқа жаңа Экологиялық кодекстің уақытылы қабылдануын жеке жауапкершілікпен қамтамасыз етуді тапсырамын.

 

Қалдықтарды басқару

Тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу саласын дамыту мақсатында 2019 (екі мың он тоғызыншы) жылы 1 (бірінші)қаңтарынан бастап пластмасса, макулатура, картон және қағаз қалдықтарын, шыныны көмуге, сондай-ақ полигондарда қатты қалдықтарды алдын ала өңдеусіз көмуге тыйым салу күшіне енеді.

Осы нормалар қалдықтарды өңдеу саласындағы шағын және орта бизнесті ынталандыруға және дамытуға мүмкіндік береді.

Атқарылған іс-шаралар тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу үлесін 2018 жылы 11,5% (он бір жарым пайызға) дейін арттыруға мүмкіндік берді. Ал 2017 жылы бұл көрсеткіш 9% (тоғыз пайыз), 2016 жылы -2,6% (екі де алты пайыз) болған. 2019 жыл жоспары -14 % (он төрт пайыз).

Өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері тетігі шеңберінде қайта өңделген шикізатты жинау, тасымалдау және қайта өңдеу бойынша кәсіпорындардың жұмсалған шығындарына өтемақы төленеді.

Мәселен, 2016-2018 (екі мың он алтыншы- он сегізінші) жылдар аралығында 50-ден (елуден) астам кәсіпорын жалпы сомасы 7 (жеті) млрд. теңгеге (оның ішінде 2016-2017 жылдары - 5,2 млрд теңге және 2018 жылы 1,7 млрд. теңге) өтемақы алды. Қайта өңделген автокомпоненттердің көлемі 83,7 (сексен үш те жеті) мың тоннаны құрады. Бұл бизнесті ынталандыруға мүмкіндік берді, кәсіпорындар саны 115 (бір жүз он бестен) 150 (бір жүз елуге) дейін өсті.

Өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелер тетігі, тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинауға арналған инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда сынап шамдарды жинау үшін екі мыңнан астам (2321) контейнер, бөлек жинау үшін тоғыз мыңға жуық (8905 ) контейнер, электр жабдықтары үшін 150 (бір жүз елу) контейнер орнатылды.

Осылайша республика бойынша 204 (екі жүз төрт) қала мен ауданның 51 (елу бір) елді мекенінде бөлек жинау енгізіліп, 29 (жиырма тоғыз) елді мекенде сұрыптау жүргізіледі. Сұрыптау кешендерінде мыңнан аса жұмыс орны ашылды.

Астана және Алматы қалаларында, сондай-ақ Астана-Щучье трассаларында электр құю станцияларының инфрақұрылымы салынуда. Қазіргі уақытта 51 (елу бір) электрлік қуаттау станциясы (48 Астанада және 3 Алматыда) орнатылды. Жалпы алғанда 110 (бір жүз он) электрлік қуаттау станциясын (Астана және Алматы қалаларында - 101, Астана-Щучье трассасында - 9) орнату жоспарланған.

Министрлік кездейсоқ қоқыстарды жою және олардың жиналуын болдырмау үшін «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясымен бірлесіп жұмыс атқаруда. Яғни, қалдықтарды орналастыру орындарын анықтау үшін, ғарыштық мониторинг жүргізуді қолға алды. 2018 жылы 8680 (сегіз мың алты жүз сексен) заңсыз қоқыс төгу тұрағы анықталған. Оның ішінде 3,5 (үш жарым мың) (3549)объекті қайта өңделді. Ал 810 (сегіз жүз он) объекті толығымен жойылды.

Иесіз өнеркәсіптік қауіпті қалдықтарды жою бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде (еліміз бойынша республикалық меншікте барлығы 16 объекті, оның ішінде 5-і жойылды, 2019 жылы жоюға 124,5 млрд.теңге сомаға 5 объекті жоспарлануда). Осы жұмыс нәтижесінде 2014-2018 жылдар ішінде республикалық бюджетке 98,4 (тоқсан сегіз де төрт)млн. теңге қаражат түсті.

Жасыл даму Акционерліқ қоғамның жаңа басшысы Азамат Баймұрзинұлы Әлімбаевқа аталған бағыт бойынша жұмысты белсендіруді тапсырамын.

Жасыл технологияларды пайдалануға бизнесті ынталаныдру мәселесіне ерекше мән беріледі.

Өткен жылы Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы құрылды.

ЭКСПО 2017-де іріктеліп алынған озық технологияларды енгізу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Нәтижесінде, қолданысқа енгізу үшін 118 (бір жүз он сегіз) технология таңдалып алынды. Оның 104 (бір жүз төртін) әкімдіктер, 14 (он төртін) компаниялар енгізіп жатыр.

Бүгінгі таңда әкімдіктер мен компаниялар жалпы сомасы 20 (жиырма) млрд. теңгеге 39 (отыз тоғыз) технология енгізді. 2019 жылы әкімдіктер

20 (жиырма) технология енгізуді жоспарлап отыр.

Экологиялық мониторинг саласында Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің жұмысы күшейтілді. 2018 жылы жаңа заманауи жабдық сатылып алынды.

Анықтама ретінде:

Радалар - 2 бірлік; актинометрлік станциялар - 12 бірлік; БРС барометрі - 1 бірлік; газоанализаторлар - 16 бірлік; Автоматты метеорологиялық станциялар - 9 бірлік; актинометрлік Автоматты станциялар - 1 бірлік; газ қоспаларының генераторы - 1 бірлік сатып алынды.

2018 жылы «Қазгидромет» кәсіпорыны 49 (қырық тоғыз) елді мекенде Air KZ мобильдік қосымшасын әзірлеп, пайдалануға енгізді. Бұл атмосфералық ауа сапасына мониторинг жүргізетін қосымша. Оның көмегімен пайдаланушы Қазақстанның барлық аумағында атмосфералық ауаның сапасын қадағалай алады.

Осы ретте, Қазгидрометтің басшысына қаржылық тәртіпті және мемлекеттік сатып алулар саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды күшейтуді тапсырамын.

Заңнамалық жұмыстарға қатысты. 2018 жылы 2 (екі) кодекс және

3 (үш) заң іске асырылды. Сондай-ақ Министрлік 90 (тоқсан) құқықтық акті, оның ішінде 6 (алты) Үкімет қаулысын және 84 (сексен төрт) бұйрық қабылдады.

Осы жылы 4 (төрт) заңнамалық акті әзірленуде. Экологиялық кодекс жобасын және оған ілеспе заң жобасын, сондай-ақ «Ядролық нұқсан үшін азаматтық-құқықтақ жауаптылық» және «атомдық энергияны пайдалану» мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобаларын қабылдау күтілуде.

Министрліктің келесі маңызды саласы - бұл мемлекеттік қызметтер көрсету. 2018 (екі мың он сегізінші) жылы 35 (отыз бесі) түрі бойынша 12,8 (он екі де сегіз) мың мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде 96% (тоқсан алты пайыз)электронды түрде көрсетіледі.

2018 жылы мемлекеттік қызметтер көрсетуде бұзушылық саны

2017 (екі мың он жетінші) жылмен салыстырғанда (9 мерзімді бұзу) айтарлықтай азайды (1 бұзушылық).

Ағымдағы жылы 1 (бір) мемлекеттік қызмет көрсетуді алып тастау, 3 (үш) мемлекеттік қызметті біріктіру және 3 (үш)мемлекеттік қызметті электрондық форматқа ауыстыру жоспарлануда.

Президенттің тапсырмасына сәйкес, министрліктің құрылымын және штаттық санын оңтайландыру бойынша, сондай-ақ ведомствоға бағыныстағы ұйымдар санын азайту бойынша жұмыстар жүргізілді.

Министрліктің қызметкерлерінің саны бірінші тоқсанның аяғына дейін 10 пайызға қысқаратын болады. Орталық аппарат бойынша департаменттердің саны 17 (он жетіге) дейін қысқаратын болады (21 (жиырма бір) болды). Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың саны 11 (он бірден) 7 (жетіге) дейін қысқаратын болады.

Осылайша, жауапты хатшы Қанатбек Бейсенбекұлы Сафиновқа тиісті жұмыстарды жалғастыруды, сондай-ақ Министрлік қызметінің тиімділігін мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды және оңтайландыруды тапсырамын.

 

Құрметті алқа отырысына қатысушылар!

Министрлік жұмысының нәтижелері ұлттық экономикаға айтарлықтай үлес қосуға және ең бастысы - Елбасы өткен жылы Халыққа жолдауында талап еткен азаматтардың өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік берді. Атап айтсақ, электр энергиясының, бензиннің бағасын төмендету. Бұл халықтың экономикалық белсенділігін арттыруға, қосымша жұмыс орындарын құруға, шағын және орта бизнесті ынталандыруға, сонымен қатар экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыруға әкеледі.

Біз Президент қойған тапсырмаларды іске асыруды жалғастыратын боламыз. Бұл үшін барлық мүмкіндіктер жасалған.

Жетекшілік ететін салалар бойынша алдымызда тұрған жауапты міндеттер айқын. Қойылған мақсаттарға жету үшін біз барлық

күш-жігерімізді саламыз. Ол үшін Министрліктің барлық мүмкіндіктері бар.

 

Назарларыңызға рахмет!

 

 

zkadm
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления