С 1 января 2019 года вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

С 1 января 2019 года вступил в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

 

Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дополняет действующие с июля 2013 года отдельные обязательные требования к питьевой воде, расфасованной в емкости, и питьевой минеральной воде, установленные другим союзным техническим регламентом - «О безопасности пищевой продукции». Новый документ ЕАЭС распространяется на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.

Технический регламент (ЕАЭС) разработан в соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности упакованной питьевой воды.

Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) требования безопасности упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям, требования к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке питьевой воды для обеспечения ее свободного обращения на таможенной территории Союза.

На бутылках питьевой воды для детского питания теперь обязательно появится надпись «для детского питания» или другое указание предназначения питьевой воды для этой цели. Производитель или продавец должны будут дать сведения о возрасте детей, для которых предназначена питьевая вода (до или с трех лет), проинформировать об общей минерализации, ее основном составе с указанием химических элементов, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости.

Упакованная питьевая вода, кроме питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, перед выпуском в обращение должна быть задекларирована. Оценка соответствия питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды требованиям техрегламента проводится в форме государственной регистрации.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Евразийской экономической комиссии https://www.eurasiancommission.org.

Наш адрес: г. Астана, проспект Мангилик ел,11 Тел.: 750541, 750542, 750543. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

 

 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ЕАЭО «Табиғи минералды суды қоса алғанда, буып-түйілген ауыз судың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті күшіне енді

 

Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕЭО) техникалық регламенті 2013 жылдың шілдесінен бастап қолданыстағы ыдыстарға құйылған ауыз суға және «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» басқа одақтық техникалық регламентпен белгіленген минералды ауыз суға қойылатын жеке міндетті талаптарды толықтырады. ЕАЭО-ның жаңа құжаты табиғи минералды суға, соның ішінде асханаға, емдік-асханаға және емдік суға, сондай-ақ купаждалған, өңделген және табиғи ауыз суға, балалар тамағына арналған ауыз суға, жасанды минералданған ауыз суға таралады.

Техникалық регламент (ЕЭО) 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 52-бабына сәйкес адамның өмірі мен денсаулығын, мүлікті, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктердің өмірі мен денсаулығын қорғау, буып-түйілген ауыз судың мақсаты мен қауіпсіздігіне қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алу мақсатында әзірленді.

Техникалық регламент Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан әрі - одақ) кедендік аумағында қолдануға және орындауға міндетті одақтың кедендік аумағында айналымға шығарылатын және тұтынушыларға өткізуге арналған буып-түйілген ауыз судың (табиғи минералды суды қоса алғанда) қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды, оны өндіру, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын талаптарды, сондай-ақ одақтың кедендік аумағында оның еркін айналысын қамтамасыз ету үшін ауыз суды таңбалау мен орауға қойылатын талаптарды белгілейді.

Балалар тамағына арналған Ауыз су шөлмектерінде міндетті түрде «Балалар тамағына арналған» деген жазу көрсету мақсатында болады. Өндіруші немесе сатушы ауыз су арналған (үш жасқа дейін немесе үш жастан бастап) балалардың жасы туралы мәлімет беруі, жалпы минералдануы, химиялық элементтері, сақтау шарттары және ыдысты ашқаннан кейін жарамдылық мерзімі көрсетілген оның негізгі құрамы туралы хабардар етуі тиіс.

Балалар тамағына, емдеу-асханасына және емдік табиғи минералды суға арналған ауыз судан басқа, буып-түйілген ауыз су айналымға шығарар алдында декларациялануы тиіс. Балалар тамағына, емдеу-асханасына және емдік табиғи минералды суға арналған Ауыз судың техрегламент талаптарына сәйкестігін бағалау мемлекеттік тіркеу нысанында жүргізіледі.

Техникалық регламентпен толық Еуразиялық экономикалық комиссияның сайтында https://www.eurasiancommission.org танысуға болады.

Біздің мекен-жайымыз: Астана қаласы, Мәңгілік Ел көшесі, 11. Телефон: 750541, 750542, 750543. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

 

zkadm
Следите за новостями zakon.kz в:
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления